Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok kis és közepes kapacitású technológiai rendszerének hazai gyártására

Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok kis és közepes kapacitású technológiai rendszerének hazai gyártására

A 3B Hungária Kft. és a SZABADICS Zrt. konzorciumi együttműködés keretében korszerű hulladék-feldolgozó rendszer kifejlesztését valósította meg Zalaegerszeg határában Buslakpusztán (hrsz.:0185/11).

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 506,37 millió forint Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány támogatásával valósult meg, támogatási intenzitása 56,38%, melyből a 3B Hungária Kft. 331,37 millió forint, a támogatás 67,88 %-ban , a SZABADICS Zrt. 175,00 millió forint, a támogatás 42,68 %-ban részesült.

A felépült 60 ezer tonna éves kapacitású üzemben az új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újra hasznosítása a hulladékok további feldolgozásra alkalmas elemekre bontása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

A fejlesztés eredményeként előálló rendszer egyedisége kétszintű: a rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi a rugalmas adaptációt a települési igényekhez, kompakt építésű, könnyen szállítható, gyorsan szerelhető,

A projekt keretében kifejlesztésre került technológiai gépsor egy logikus egy tengelyre épült, gazdaságos elrendezésű, letisztult stílusú, kompakt válogató rendszer, melynek részei: zsákfeltépő berendezés, dobszita, kalapácsos előaprító, tárcsás fémaprító, optikai válogató és a szabadalommal védett 4 fajta szeparálási technológiát egyesítő kombinált szeparátor.

A fejlesztés eredménye: a lerakott hulladék mennyisége 100 %-ról 63 %-ra csökkentése és célunk a hulladék további feldolgozásra alkalmas elemekre bontásával (Bio frakció és RDF) energetikai célú felhasználással biogáz és villamosenergia termelése.

 

A projekt megvalósult, a tényleges befejezés 2018. július 19-én megtörtént.

PROJEKT AZONOSÍTÓ: GINOP-2.1.1.-15-2016-00904

Honlap: www.3bh.hu
Elérhetőségek:
Konzorciumvezető: 3B HUNGÁRIA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Wlassics u. 13.
Telefon: +36 92 549 033